Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer her.
Please reload

Tidligere innlegg

Gi et bidrag til boka om byvåpenet!

08.11.2019

Finansieringen av boka om Hammerfests flotte byvåpen går framover. Men fortsatt mangler halvparten av de 110 000 kronene som produksjonen vil koste.

 

Du inviteres nå til å være med på spleiselaget for å lage praktutgaven som vil være byvåpenet verdig. Alle monner drar! Bedrifter som bidrar får logoen sin i boka.

 

Arnulf Olsens datter, Anne Grete Forsland, leder kronerullingen. Kontakt henne på mail: aforsland@live.no eller på telefon: 915 76 533.

 

Eller sett inn et bidrag på konto nummer 9820 33 05451. Vipps: 90984187.

 

 

Mitt Hammerfest (bilag til Finnmark Dagblad), 6. november 2020. Tidligere ordfører Arnulf Olsen og Hans Edv. Bentsen er ildsjeler i Hammerfest historielag. Begge har gjennom en årrekke dokumentert byens historie, ikke minst i publikasjonen Øyfolk og i historielagets kalender. De har også skrevet om byvåpenet, som altså nå får egen bok.

 

 

Om prosjektet:

 

Isbjørnen som overlevde alt – historien om Hammerfest byvåpen

 

Ved en høytidelig tilstelning i Hammerfest rådhus 26. mars 1939 ble byens byvåpen avduket. Det flotte monumentet viste en isbjørn på rød bunn, toppet med en krone i gull. Slik beskriver Hammerfest kommune hendelsen på sin hjemmeside: «I sin innledningstale sa ordfører Albrigtsen seg glad for at byen endelig hadde et byvåpen som alle kunne enes om, og som var symbol på byens identitet utad. Deretter avduket han byvåpenet under kraftig og langvarig bifall fra forsamlingen. I sine avslutningsord rettet ordføreren anerkjennende ord til Ole Valle og takket ham for vel utført arbeide.»

 

Kunstneren, Ole Valle, var min morfar. Nå skriver jeg bok om byvåpenets tilblivelse, ødeleggelse og gjenoppstandelse. Det er en spennende og dramatiske historie. Den  handler om karrige leveforhold langt opp mot nord, og ødeleggelsen av en hel landsdel under krigen. Beretningen handler også om vår samtid. Isbjørnen har gjennomgått forandringer etter at byvåpenet ble ødelagt under krigen. Nylig har isbjørnen dessuten overlevd sammenslåingen av Hammerfest og Kvalsund kommune. Alt dette inngår i fortellingen.

 

Jeg har tidligere utgitt to bøker: Odd Nansen – Arvtageren (forlaget Historie & Kultur), og Grenseløse opplevelser – Miloud Guiderk og Cosmopolite. Jeg er medlem av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Forfattersentrum.

 

Anslått totalkostnad for produksjon av boka er 110 000 kroner. Dette er utlegg til korrektur, layout, trykking, osv. Forfatteren arbeider vederlagsfritt. Eventuelt overskudd går i like deler til honorar til forfatteren og til Hammerfest historielags virksomhet.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Søkeord
Please reload

Arkiv